Odcinek

Jak mogę uzyskać dostęp do zasobów lokalnych z progresywnej aplikacji internetowej?

W przypadku korzystania z aplikacji natywnej może używać zasobów lokalnych na urządzeniu, takich jak GPS, aparat fotograficzny i lokalny system plików. Ponieważ progresywna aplikacja internetowa (PWA) jest aplikacją internetową, dostęp do tych zasobów jest zarządzany inaczej i czasami może być ograniczony. Nitya Narasimhan prowadzi nas przez tę przestrzeń i gdzie rzeczy idą do ujednolicenia zestawu interfejsów API.

Dowiedz się więcej!

Progresywne aplikacje internetowe: https://aka.ms/WebWed/ProgressiveWebEdgeDev-1 Progresywny konstruktor aplikacji internetowych: https://aka.ms/WebWed/PWABuilder