Odcinek

WebView Magic Tricks Series Part 3: Alert Interceptor

Kontrolka Windows 8 & 8.1 WebView nie będzie pokazywać alertów języka JavaScript, które są wywoływane przez stronę internetową w widoku WebView. Stanowi to wyzwanie dla deweloperów aplikacji, gdy nie kontrolują zawartości witryny internetowej. Można to jednak rozwiązać, używając języka JavaScript wywoływanego do elementu WebView.

W tej części swojej serii WebView Magic Tricks pokazano, @WinDevMatt jak manipulować kontrolką WebView przy użyciu języka Javascript wywoływanego przez aplikację języka C#.