Odcinek

WebView Magic Tricks Series Part 3: Alert Interceptor

Kontrolka Windows 8 i 8.1 WebView nie będzie wyświetlać alertów javascript zgłaszanych przez stronę internetową wewnątrz elementu WebView. Stanowi to wyzwanie dla deweloperów aplikacji, gdy nie kontrolują zawartości witryny internetowej. Można to jednak rozwiązać za pomocą języka JavaScript wywołanego do elementu WebView.

W tej części swojej serii WebView Magic Tricks pokazano, @WinDevMatt jak manipulować kontrolką WebView przy użyciu języka Javascript wywoływanego przez aplikację języka C#.

JavaScript