Co Microsoft Stream (wersja klasyczna)?

Ostrzeżenie

Microsoft Stream (wersja klasyczna) jest wycofywana i zastępowana przez usługi Stream (w programie SharePoint) i wydarzenia na żywo w usłudze Microsoft Teams. Zaleca się rozpoczęcie korzystania z usługi Stream (w programie SharePoint) przez przekazywanie filmów wideo do programu SharePoint, aplikacji Teams, Viva Engage lub OneDrive oraz uruchamianie wydarzeń na żywo za pośrednictwem usługi Teams i Viva Engage.

Funkcje w Stream (wersja klasyczna) zostaną zmienione i usunięte przed datą wycofania. Dowiedz się więcej o usłudze Stream (w programie SharePoint)...

Microsoft Stream (wersja klasyczna) była usługą wideo dla przedsiębiorstw dla platformy Microsoft 365, ale jest zastępowana przez nasze nowe rozwiązanie Stream (w programie SharePoint).

Zdecydowanie zalecamy użycie naszego rozwiązania zastępczego Stream (w programie SharePoint). Jeśli jesteś istniejącym użytkownikiem Stream (wersja klasyczna), przed wycofaniem Stream (wersja klasyczna) musisz przeprowadzić migrację filmów wideo do programu SharePoint i usługi OneDrive. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz oś czasu migracji & wycofania.