AccessEnum, wersja 1.34

Autor: Mark Russinovich

Opublikowano: 16 sierpnia 2022 r.

DownloadPobieranie aplikacji AccessEnum(135 KB)
Uruchom teraz z programu Sysinternals Live.

Wprowadzenie

Chociaż elastyczny model zabezpieczeń używany przez systemy oparte na systemie Windows NT umożliwia pełną kontrolę nad uprawnieniami zabezpieczeń i plików, zarządzanie uprawnieniami, dzięki czemu użytkownicy mają odpowiedni dostęp do plików, katalogów i kluczy rejestru mogą być trudne. Nie ma wbudowanego sposobu szybkiego wyświetlania dostępu użytkowników do drzewa katalogów lub kluczy. Program AccessEnum zapewnia pełny widok ustawień zabezpieczeń systemu plików i rejestru w ciągu kilku sekund, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do znajdowania luk w zabezpieczeniach i blokowania uprawnień w razie potrzeby.

AccessEnum screenshot

Zasady działania

Program AccessEnum używa standardowych interfejsów API zabezpieczeń systemu Windows w celu wypełnienia widoku listy informacjami o dostępie do odczytu, zapisu i odmowy.

DownloadPobieranie aplikacji AccessEnum(135 KB)

Uruchom teraz z programu Sysinternals Live.