Eksplorator usługi Active Directory w wersji 1.52

Autor: Mark Russinovich

Opublikowano: 28 listopada 2022 r.

DownloadPobierz usługę AdExplorer (1,1 MB)
Uruchom teraz z programu Sysinternals Live.

Wprowadzenie

Eksplorator usługi Active Directory (AD Explorer) to zaawansowana przeglądarka i edytor usługi Active Directory (AD). Eksplorator usługi AD umożliwia łatwe nawigowanie po bazie danych usługi AD, definiowanie ulubionych lokalizacji, wyświetlanie właściwości obiektów i atrybutów bez konieczności otwierania okien dialogowych, edytowania uprawnień, wyświetlania schematu obiektu i wykonywania zaawansowanych wyszukiwań, które można zapisać i ponownie wykonać.

Eksplorator usługi AD obejmuje również możliwość zapisywania migawek bazy danych usługi AD na potrzeby wyświetlania i porównywania poza wierszem. Podczas ładowania zapisanej migawki możesz nawigować i eksplorować ją tak, jak w przypadku aktywnej bazy danych. Jeśli masz dwie migawki bazy danych usługi AD, możesz użyć funkcji porównania Eksploratora ad, aby zobaczyć, jakie obiekty, atrybuty i uprawnienia zabezpieczeń zostały zmienione między nimi.

AD Explorer screenshot

DownloadPobierz usługę AdExplorer (1,1 MB)

Uruchom teraz z programu Sysinternals Live.