AdRestore v1.2

Autor: Mark Russinovich

Opublikowano: 25 listopada 2020 r.

DownloadPobierz usługę AdRestore(512 KB)

Wprowadzenie

System Windows Server 2003 wprowadza możliwość przywracania usuniętych obiektów ("tombstoned"). To proste narzędzie wiersza polecenia wylicza usunięte obiekty w domenie i daje możliwość przywracania każdego z nich. Kod źródłowy jest oparty na przykładowym kodzie w zestawie SDK platformy Microsoft. W tym artykule z bazy wiedzy MS KB opisano korzystanie z usługi AdRestore:

840001: Jak przywrócić usunięte konta użytkowników i ich członkostwa w grupach w usłudze Active Directory

DownloadPobierz usługę AdRestore512 KB)