Użycie dysku w wersji 1.62

Autor: Mark Russinovich

Opublikowano: 04 listopada 2020 r.

Download] Pobierz du(1,62 MB)

Wprowadzenie

Du (użycie dysku) zgłasza użycie miejsca na dysku dla określonego katalogu. Domyślnie rekursuje katalogi, aby wyświetlić całkowity rozmiar katalogu i jego podkatalogów.

Korzystanie z użycia dysku (DU)

Użycie: du [-c[t]] [-l <poziomy> | -n | -v] [-u] [-q] <katalog>

Parametr Opis
-c Drukuj dane wyjściowe jako CSV. Użyj -ct, aby rozdzielić tabulatory.
-L Określ głębokość podkatalogu informacji (wartość domyślna to 0 poziomów).
-N Nie powtarzaj.
-v Pokaż rozmiar (w KB) katalogów pośrednich.
-U Zlicz każde wystąpienie pliku z twardym linkiem.
-P Ciche.
-nobanner Nie wyświetlaj baneru startowego i wiadomości o prawach autorskich.

Dane wyjściowe CSV są formatowane jako:

Path, CurrentFileCount, CurrentFileSize, FileCount, DirectoryCount, DirectorySize, DirectorySizeOnDisk

DownloadPobierz du(1,62 MB)