PipeList v1.02

Opublikowano: 4 lipca 2016 r.

DownloadDownload PipeList(496 KB)

Wprowadzenie

Czy wiesz, że sterownik urządzenia, który implementuje nazwane potoki, jest w rzeczywistości sterownikiem systemu plików? W rzeczywistości nazwa sterownika to NPFS.SYS dla "Nazwany system plików potoku". Można również znaleźć zaskakujące, że możliwe jest uzyskanie listy katalogów nazwanych potoków zdefiniowanych w systemie. Ten fakt nie jest udokumentowany ani nie jest możliwe, aby to zrobić przy użyciu interfejsu API Win32. Bezpośrednio przy użyciu ntQueryDirectoryFile, funkcja natywna, na podstawie których opierają się interfejsy API Win32 FindFile, umożliwia wyświetlenie listy potoków. Zwracany katalog NPFS wskazuje również maksymalną liczbę wystąpień potoku ustawionych dla każdego potoku i liczbę aktywnych wystąpień.

DownloadDownload PipeList(496 KB)

Działa w:

  • Klient: Windows Vista i nowsze
  • Serwer: Windows Server 2008 i nowsze
  • Nano Server: 2016 i nowsze