RegDelNull v1.11

Autor: Mark Russinovich

Opublikowano: 4 lipca 2016 r.

DownloadPobierz regDelNull(511 KB)

Wprowadzenie

To narzędzie wiersza polecenia wyszukuje i umożliwia usunięcie kluczy rejestru zawierających znaki osadzone o wartości null i które w przeciwnym razie można cofnąć przy użyciu standardowych narzędzi do edycji rejestru. Uwaga: usunięcie kluczy rejestru może spowodować niepowodzenie aplikacji, z którymi są skojarzone.

Korzystanie z biblioteki RegDelNull

Użycie: ścieżka> regdelnull <[-s]

Parametr Opis
-s Powtarzaj w podkluczach.

Oto przykład regDelNull używany w systemie, w którym przykładowy program RegHide utworzył klucz osadzony o wartości null:

C:\>regdelnull hklm -sRegDelNull v1.10 - Delete Registry keys with embedded Nulls 

Copyright (C) 2005-2006 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com
Null-embedded key (Nulls are replaced by '*'):
HKLM\SOFTWARE\Systems Internals\Can't touch me!*
Delete (y/n) y
Scan complete.

DownloadPobierz regDelNull(511 KB)

Działa w:

  • Klient: Windows Vista (32-bitowy) i nowsze
  • Serwer: Windows Server 2008 (32-bitowy) i nowszy
  • Nano Server: 2016 i nowsze