ShareEnum v1.61

Autor: Mark Russinovich

Opublikowano: 12 października 2021 r.

DownloadPobierz plik ShareEnum(483 KB)
Uruchom teraz z programu Sysinternals Live.

Wprowadzenie

Aspektem zabezpieczeń sieci systemu Windows NT/2000/XP, który jest często pomijany, jest udziały plików. Powszechna usterka zabezpieczeń występuje, gdy użytkownicy definiują udziały plików z zabezpieczeniami nieuprawnionymi, umożliwiając nieautoryzowanym użytkownikom wyświetlanie poufnych plików. Brak wbudowanych narzędzi do wyświetlania list udziałów w sieci i ich ustawień zabezpieczeń, ale ShareEnum wypełnia pustkę i umożliwia zablokowanie udziałów plików w sieci.

Po uruchomieniu programu ShareEnum używa wyliczenia NetBIOS do skanowania wszystkich komputerów w domenach dostępnych dla niego, pokazując udziały plików i wydruku oraz ich ustawienia zabezpieczeń. Ponieważ tylko administrator domeny ma możliwość wyświetlania wszystkich zasobów sieciowych, shareEnum jest najbardziej skuteczny podczas uruchamiania go z konta administratora domeny.

ShareEnum screenshot

Zasady działania

Funkcja ShareEnum używa elementu WNetEnumResource do wyliczania domen i komputerów w nich oraz netShareEnum w celu wyliczania udziałów na komputerach.

DownloadPobierz plik ShareEnum(483 KB)

Uruchom teraz z programu Sysinternals Live.

Działa w:

  • Klient: Windows Vista i nowsze.
  • Serwer: Windows Server 2008 i nowsze.