VolumeID v2.1

Autor: Mark Russinovich

Opublikowano: 4 lipca 2016 r.

DownloadPobierz identyfikator woluminu (194 KB)

Wprowadzenie

Chociaż wbudowane narzędzie Etykieta systemu Windows NT/2000 i Windows 95 i 98 umożliwia zmianę etykiet woluminów dysków, nie zapewnia on żadnych środków na zmianę identyfikatorów woluminów. To narzędzie, VolumeID, umożliwia zmianę identyfikatorów dysków FAT i NTFS (dyskietek lub dysków twardych).

Użycie: driveletter volumeid <:> xxxx-xxxx

Jest to program wiersza polecenia, który należy uruchomić z poziomu okna wiersza polecenia.

Należy pamiętać, że zmiany na woluminach NTFS nie będą widoczne do następnego ponownego uruchomienia. Ponadto należy zamknąć wszystkie aplikacje uruchomione przed zmianą identyfikatora woluminu. NT może stać się zdezorientowany i myśleć, że nośnik (dysk) uległ zmianie po zmianie identyfikatora woluminu FAT i wyskakujących komunikatów wskazujących, że należy ponownie ustawić oryginalny dysk (!). Może to spowodować niepowodzenie żądań dysków aplikacji przy użyciu tych dysków.

DownloadPobierz identyfikator woluminu (194 KB)

Działa w:

  • Klient: Windows Vista i nowsze
  • Serwer: Windows Server 2008 i nowsze
  • Nano Server: 2016 i nowsze