ZoomIt v8.01

Przez Mark Russinovich

Opublikowano: 7 lutego 2024 r.

DownloadPobierz aplikację ZoomIt(1,4 MB)Uruchom teraz z aplikacji Sysinternals Live.

Utworzono za pomocą funkcji ZoomIt

Wprowadzenie

ZoomIt to narzędzie do powiększania, adnotacji i nagrywania ekranu na potrzeby prezentacji technicznych i pokazów. Możesz również użyć narzędzia ZoomIt, aby fragmentować zrzuty ekranu do schowka lub pliku. Funkcja ZoomIt działa niestrudnie w zasobniku i aktywuje się przy użyciu dostosowywalnych klawiszy w celu powiększenia obszaru ekranu, poruszania się po powiększeniu i rysowania na powiększonym obrazie. Napisałem ZoomIt, aby dopasować się do moich konkretnych potrzeb i używać go we wszystkich moich prezentacjach.

ZoomIt działa we wszystkich wersjach systemu Windows i można użyć wprowadzania za pomocą dotyku i pióra do rysowania ZoomIt na tabletach.

Korzystanie z funkcji ZoomIt

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji ZoomIt zostanie wyświetlone okno dialogowe konfiguracji, które opisuje zachowanie ZoomIt, określmy alternatywne skróty na potrzeby powiększania i wprowadzania trybu rysunku bez powiększania, a także dostosuj kolor i rozmiar pióra rysunkowego. Używam opcji draw-without-zoom, aby dodać adnotację do ekranu w natywnej rozdzielczości, na przykład. ZoomIt zawiera również funkcję czasomierza przerwania, która pozostaje aktywna nawet wtedy, gdy karta jest poza oknem czasomierza i umożliwia powrót do okna czasomierza, klikając ikonę zasobnika ZoomIt.

Skróty

ZoomIt oferuje wiele skrótów, które mogą znacznie rozszerzyć jego użycie.

Function Skrót
Tryb powiększenia Ctrl + 1
Powiększ Przewijanie myszy w górę lub strzałkę w górę
Pomniejszanie Przewiń w dół lub strzałkę w dół
Rozpocznij rysowanie (w trybie powiększenia) Kliknij lewym przyciskiem myszy
Zatrzymaj rysowanie (w trybie powiększenia) Kliknij prawym przyciskiem myszy
Rozpocznij rysowanie (chociaż nie jest w trybie powiększenia) Ctrl + 2
Zwiększ/zmniejsz rozmiar wiersza i kursora (tryb rysunku) Ctrl + Przewijanie myszy w górę/w dół lub klawisze strzałek
Wyśrodkowanie kursora (tryb rysunku) Spacji
Tablica (tryb rysunku) Ś
Tablica (tryb rysunku) tys.
Wpisz tekst (wyrównany do lewej) T
Wpisz tekst (wyrównany do prawej) Shift + T
Zwiększanie/zmniejszanie rozmiaru czcionki (tryb wpisywania) Ctrl + Przewijanie myszy w górę/w dół lub klawisze strzałek
Czerwone pióro R
Czerwone wyróżnienie pióra Shift + R
Zielony pióro G
Zielone pióro wyróżnienia Shift + G
Niebieski pióro B
Niebieskie wyróżnienie pióro Shift + B
Żółty pióro Y
Żółty pióro wyróżnienia Shift + Y
Pomarańczowy pióro O
Pomarańczowy pióro wyróżnienia Shift + O
Różowy pióro P
Różowe pióro wyróżnienia Shift + P
Rozmycie pióra X
Rysowanie linii prostej Przytrzymaj shift
Rysowanie prostokąta Przytrzymaj klawisze Ctrl
Rysowanie wielokropka Przytrzymaj kartę
Rysowanie strzałki Przytrzymaj klawisze Ctrl + Shift
Wymazywanie ostatniego rysunku Ctrl + Z
Wymazywanie wszystkich rysunków E
Kopiuj zrzut ekranu do Schowka Ctrl + C
Przycinanie zrzutu ekranu do Schowka Ctrl + Shift + C
Zapisz zrzut ekranu jako PNG Ctrl + S
Zapisywanie przyciętego zrzutu ekranu do pliku Ctrl + Shift + S
Kopiowanie regionu ekranu do schowka Ctrl + 6
Zapisywanie regionu ekranu do pliku Ctrl + Shift + 6
Rozpocznij/zatrzymaj nagrywanie pełnoekranowe zapisane jako MP4 (Aktualizacja systemu Windows 10 z maja 2019 i nowsze) Ctrl + 5
Przycinanie nagrania ekranu zapisane jako MP4 (Aktualizacja systemu Windows 10 z maja 2019 i nowsze) Ctrl + Shift + 5
Rekord ekranu tylko okno, na które kursor myszy jest ustawiony na zapisane jako MP4 (Aktualizacja systemu Windows 10 z maja 2019 i wyższe) Ctrl + Alt + 5
Pokaż czasomierz odliczania Ctrl + 3
Zwiększ/zmniejsz czas Ctrl + Przewijanie myszy w górę/w dół lub klawisze strzałek
Minimalizuj czasomierz (bez wstrzymując go) Alt + Tab
Pokaż czasomierz po zminimalizowaniu Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę ZoomIt
Tryb powiększenia na żywo Ctrl + 4
Uruchom typ demotype Ctrl + 7
Wróć do poprzedniego fragmentu kodu (DemoType) Ctrl + Shift + 7
Przejdź do następnego fragmentu kodu (Tryb sterowany przez użytkownika DemoType) Spacji
Exit Esc lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy

DownloadPobierz aplikację ZoomIt(1,4 MB)Uruchom teraz z aplikacji Sysinternals Live.