Ścieżka kariery w środowisku Microsoft Learn

Twórca aplikacji

Aplikacje można tworzyć przy użyciu technik z niskim użyciem kodu, aby uprościć, zautomatyzować i przekształcić procesy oraz zadania biznesowe. Weź udział w szkoleniu, aby odkryć narzędzia i rozwijać umiejętności potrzebne do rozwoju kariery.

Przeglądanie oficjalnej kolekcji dla twórców aplikacji
Obraz osoby, która pracuje jako twórca aplikacji

Co to jest twórca aplikacji?

Samodzielne ukierunkowanie i skoncentrowanie się na rozwiązaniu oraz praca z narzędziami twórców platformy Microsoft Power Platform w celu rozwiązywania problemów biznesowych. Być może masz doświadczenie z Visual Basic for Applications, tabelami przestawnymi programu Excel, aplikacjami Teams i innymi narzędziami. Mimo że nie masz formalnego szkolenia INFORMATYCZNEgo, dobrze pracujesz z administratorami IT i deweloperami platformy Microsoft Power Platform przy użyciu technologii do rozwiązywania problemów biznesowych.

Certyfikaty dla twórców aplikacji

Obraz spotkania osób

Łączenie się

Czy interesuje Cię profesjonalna sieć z innymi twórcami aplikacji? Czy chcesz połączyć się z szkoleniami, stażem, rekrutacją partnerów lub pracodawcami w celu zatrudnienia?