Ścieżka kariery w usłudze Microsoft Learn

Inżynier zabezpieczeń

Odpowiadasz za projektowanie i implementację funkcji kontroli zabezpieczeń cyfrowych, zarządzanie dostępem oraz ochronę danych w sieciach chmurowych i środowiskach hybrydowych. Weź udział w szkoleniu, aby rozwinąć umiejętności i wiedzę potrzebną do utworzenia kariery jako udany inżynier ds. zabezpieczeń.

Przeglądanie oficjalnej kolekcji dla inżynierów ds. zabezpieczeń
Grafika przedstawiająca pracę hybrydową

Co to jest inżynier zabezpieczeń?

Inżynierowie ds. zabezpieczeń są odpowiedzialni za ochronę organizacji i systemów przed lukami w zabezpieczeniach, zdarzeniami zabezpieczeń i trwałymi zagrożeniami. Wykonują one wiele funkcji, w tym opracowywanie i implementowanie bezpiecznych rozwiązań sieciowych, reagowanie na eskalacje zabezpieczeń, kończenie ocen i testowania penetracyjnego, zarządzanie inspekcjami i systemami technologii zabezpieczeń oraz tworzenie architektury bezpiecznych systemów.

Certyfikaty dla inżynierów ds. zabezpieczeń

Obraz spotkania osób

Łączenie się

Interesuje Cię profesjonalna sieć z innymi inżynierami ds. zabezpieczeń? Czy chcesz połączyć się ze szkoleniami, umieszczaniem, rekrutacją partnerów lub pracodawcami do pracy?