Centrum nauczycieli usługi Microsoft Learn

Microsoft Teams dla instytucji edukacyjnych

Cyfrowe centrum, które łączy spotkania, zawartość i aplikacje w jednym miejscu. Nauczyciele mogą tworzyć wspólne klasy, łączyć się w profesjonalnych społecznościach szkoleniowych i komunikować się z pracownikami szkoły.

Przeglądaj całą zawartość aplikacji Teams

Twoja ścieżka do rozpoczęcia