Centrum nauczycieli usługi Microsoft Learn

Przybornik instruktażowy firmy Microsoft

Dowiedz się więcej o narzędziach w usłudze Office 365 do obsługi strategii nauczania i uczenia się w klasie.

Przeglądaj całą zawartość

Twoja ścieżka do rozpoczęcia