Optymalizowanie kosztów obliczeń w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)

Początkujący
Developer
Administrator
Solution Architect
Student
Azure
Azure Kubernetes Service (AKS)
Azure Policy

Zapoznaj się ze strategiami optymalizacji kosztów, które możesz zastosować na platformie Azure do procesu tworzenia aplikacji natywnych dla chmury. Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) oferuje funkcje, które służą do zarządzania kosztami obliczeń w klastrze AKS. Te funkcje obejmują automatyczne skalowanie węzłów, pule węzłów typu spot AKS i usługę Azure Policy.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Optymalizowanie kosztów w usłudze AKS przy użyciu pul węzłów skalowanych do zera
  • Optymalizowanie kosztów w usłudze AKS przy użyciu automatycznie skalowanych pul węzłów typu spot
  • Zarządzanie kosztami przy użyciu usługi Azure Policy w usłudze AKS

Wymagania wstępne

  • Dostęp do subskrypcji platformy Azure
  • Podstawowa wiedza na temat wykonywania poleceń przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure
  • Znajomość platformy Kubernetes i pojęć z nią związanych
  • Podstawowa wiedza na temat tworzenia plików manifestu YAML platformy Kubernetes
  • Podstawowa wiedza na temat wykonywania poleceń przy użyciu narzędzia kubectl