Dopasowywanie wymagań do typów chmury i modeli usług na platformie Azure

Początkujący
Architekt rozwiązań
Azure

Platforma Azure obsługuje trzy podejścia do wdrażania zasobów w chmurze — chmurę publiczną, prywatną i hybrydową. Wybranie danego podejścia powoduje ustalenie konkretnych czynników dotyczących usług przenoszonych do chmury, w tym kosztu, wymagań związanych z konserwacją i bezpieczeństwa. W tym module przyjrzymy się wszystkim trzem typom i pomożemy Ci świadomie wybrać odpowiedni typ dla Twoich usług. Szybko przyjrzymy się również modelom usług obsługiwanym przez platformę Azure, które mogą pomóc w określeniu usług, od których należy zacząć od planowania wdrożenia platformy Azure.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Porównanie wszystkich modeli wdrożenia przetwarzania w chmurze (publiczne, prywatne i hybrydowe).
  • Poznanie zalet poszczególnych modeli usług przetwarzania w chmurze.
  • Podjęcie decyzji o tym, którego modelu usług i wdrożenia użyć dla Twoich usług.

Wymagania wstępne

Brak