Analizowanie tekstu za pomocą usługi językowej

Początkujący
Inżynier AI
Analityk danych
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Cognitive Services

Zapoznaj się z wyszukiwaniem tekstu i analizą tekstu za pomocą funkcji przetwarzania języka naturalnego (NLP), które obejmują analizę tonacji, wyodrębnianie kluczowych fraz, rozpoznawanie jednostek nazwanych i wykrywanie języka.

Cele szkolenia

Dowiedz się, jak używać usługi językowej do analizy tekstu

Wymagania wstępne

Umiejętność nawigowania w witrynie Azure Portal