Podsumowanie

Ukończone

Usługa language zapewnia zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego w nieprzetworzonym tekście i obejmuje cztery główne funkcje: analizę tonacji, wyodrębnianie kluczowych fraz, wykrywanie języka i rozpoznawanie nazwanych jednostek.

Czyszczenie

Na końcu projektu warto określić, czy nadal potrzebujesz utworzonych zasobów. Uruchomione zasoby mogą generować koszty.

Jeśli kontynuujesz korzystanie z innych modułów w tej ścieżce szkoleniowej, możesz zachować zasoby do użytku w innych laboratoriach.

Jeśli skończysz naukę, możesz usunąć grupę zasobów lub poszczególne zasoby z subskrypcji platformy Azure:

  1. Na Azure Portal na stronie Grupy zasobów otwórz grupę zasobów określoną podczas tworzenia zasobu.

  2. Kliknij przycisk Usuń grupę zasobów, wpisz nazwę grupy zasobów, aby potwierdzić, że chcesz ją usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń. Możesz również usunąć poszczególne zasoby, wybierając zasoby, klikając trzy kropki, aby wyświetlić więcej opcji, a następnie klikając pozycję Usuń.