Uwierzytelnianie aplikacji w usługach platformy Azure przy użyciu jednostek usługi i tożsamości zarządzanych dla zasobów platformy Azure

Średni
Deweloper
Architekt rozwiązań
Azure

Bezpieczne uwierzytelnianie aplikacji na platformie Azure w celu zarządzania usługami platformy Azure i uzyskiwania do nich dostępu. Jednostki usług i tożsamości zarządzane dla zasobów platformy Azure nadają Twojej aplikacji tożsamość usługi Azure Active Directory.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Identyfikowanie korzyści i przypadków użycia dotyczących jednostek usługi.
  • Identyfikowanie korzyści wynikających z używania tożsamości zarządzanych dla zasobów platformy Azure.
  • Włączanie tożsamości zarządzanej na maszynie wirtualnej platformy Azure.
  • Używanie tożsamości zarządzanej z zestawami Azure SDK w aplikacjach.

Wymagania wstępne

  • Znajomość pojęć związanych z usługą Azure Active Directory (Azure AD)
  • Znajomość ogólnych pojęć związanych z autoryzacją i uwierzytelnianiem
  • Doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu aplikacji IaaS