Strategia i rozwiązania sztucznej inteligencji (AI) platformy Microsoft Azure

Początkujący
Użytkownik biznesowy
Inżynier AI
Azure

Ten moduł zawiera omówienie sztucznej inteligencji platformy Azure i pokazuje, w jaki sposób narzędzia, usługi i infrastruktura firmy Microsoft mogą pomóc w tworzeniu sztucznej inteligencji dla organizacji, niezależnie od tego, czy chcesz odblokować szczegółowe informacje z ukrytych danych przy użyciu wyszukiwania wiedzy, opracowywać własne modele sztucznej inteligencji za pomocą uczenia maszynowego, czy tworzyć immersyjne aplikacje przy użyciu sztucznej inteligencji.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Omówienie wizji firmy Microsoft dla sztucznej inteligencji platformy Azure.
  • Identyfikowanie sposobów używania sztucznej inteligencji platformy Azure.
  • Zdefiniuj, czym jest sztuczna inteligencja platformy Azure, jak działa i jak jest ona kompilowana.

Wymagania wstępne

Brak