Podstawy odpowiadania na pytania za pomocą usługi językowej

Początkujący
AI Engineer
Data Scientist
Developer
Solution Architect
Student
Azure AI Bot Service

Utwórz niestandardowe odpowiedzi na pytania baza wiedzy za pomocą języka AI platformy Azure i utwórz bota za pomocą usługi Azure AI Bot Service, która odpowiada na pytania użytkowników.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak utworzyć bota przy użyciu języka sztucznej inteligencji platformy Azure i usługi Azure AI Bot Service.

Wymagania wstępne

Umiejętność nawigowania w witrynie Azure Portal