Jak utworzyć pulpit nawigacyjny

Początkujący
Analityk biznesowy
Użytkownik biznesowy
Power BI

Usługa Power BI ułatwia zarówno użytkownikom biznesowym, jak i deweloperom łatwe analizowanie, wizualizowanie i współpracę nad danymi. W tym module dowiesz się, jak to zrobić bez wpływu na bazowy zestaw danych.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Dowiedz się, jak nawiązać połączenie z danymi w programie Power BI Desktop
  • Przekształcanie i modelowanie importowanych danych
  • Tworzenie podstawowych wizualizacji
  • Tworzenie i udostępnianie pulpitu nawigacyjnego
  • Dowiedz się, jak współpracować w usłudze Power BI

Wymagania wstępne

Brak