Tworzenie internetowego interfejsu API przy użyciu kontrolerów ASP.NET Core

Początkujący
Developer
Student
.NET
ASP.NET Core

Utwórz usługę RESTful z kontrolerami ASP.NET Core obsługującymi operacje tworzenia, odczytu, aktualizacji, usuwania (CRUD).

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Utwórz projekt internetowego interfejsu API przy użyciu kontrolerów ASP.NET Core.
  • Tworzenie bazy danych w pamięci na potrzeby utrwalania produktów.
  • Dodawanie obsługi operacji CRUD.
  • Testowanie metod akcji internetowego interfejsu API z powłoki poleceń.

Wymagania wstępne

  • Umiejętność pisania języka C# na poziomie osoby początkującej
  • Lokalne instalacje zestawu .NET SDK i programu Visual Studio Code
  • Rozszerzenie zestawu deweloperskiego języka C# dla programu Visual Studio Code
  • Rozszerzenie klienta REST dla programu Visual Studio Code
  • Doświadczenie w zakresie korzystania z wiersza polecenia