Wybieranie podejścia Agile do zwinnego tworzenia oprogramowania

Początkujący
Inżynier DevOps
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Azure DevOps

Dowiedz się, jak wspierać wartości metodyki DevOps, takie jak transparentność i współpraca zespołowa, dzięki usłudze Azure Boards.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Definiowanie terminu Agile
  • Zacznij tworzyć rekomendacje dotyczące dołączania praktyk Agile do organizacji
  • Tworzenie projektu w usłudze Azure DevOps
  • Dodawanie elementów roboczych do Azure Boards przy użyciu procesu podstawowego

Wymagania wstępne

Organizacja usługi Azure DevOps