Wybieranie podejścia Agile do tworzenia oprogramowania

Początkujący
DevOps Engineer
Administrator
Developer
Solution Architect
Azure DevOps

Dowiedz się, jak wspierać wartości metodyki DevOps dotyczące przejrzystości i współpracy zespołowej z usługą Azure Boards.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące możliwości:

  • Zdefiniuj termin Agile.
  • Zacznij tworzyć rekomendacje dotyczące dołączania praktyk Agile do organizacji.
  • Tworzenie projektu w usłudze Azure DevOps.
  • Dodaj elementy robocze do usługi Azure Boards przy użyciu procesu podstawowego.

Wymagania wstępne

Organizacja usługi Azure DevOps