Wprowadzenie

Ukończone

Rozważmy scenariusz, w którym zaimportowano dane do usługi Power BI z kilku różnych źródeł i podczas sprawdzania danych okazało się, że nie są one przygotowane do analizy. Jaka może być przyczyna nieprzygotowania danych do analizy?

Podczas badania danych wykryto kilka problemów, takich jak:

 • Kolumna o nazwie Employment status (Status zatrudnienia) zawiera tylko cyfry.

 • Kilka kolumn zawiera błędy.

 • Niektóre kolumny zawierają wartości null.

 • Identyfikator klienta w niektórych kolumnach wygląda tak, jakby został wielokrotnie powtórzony.

 • Jedna kolumna adresu zawiera połączone informacje o nazwie ulicy, mieście, stanie i kodzie pocztowym.

Rozpoczynasz pracę z danymi, ale za każdym razem, gdy tworzysz wizualizacje w raportach, otrzymujesz złe dane lub nieprawidłowe wyniki, a proste raporty dotyczące łącznych wartości sprzedaży są nieprawidłowe.

Zanieczyszczone dane mogą wydawać się przytłaczające, ale decydujesz się na ich wyczyszczenie i próbujesz znaleźć na to sposób.

Na szczęście usługa Power BI i edytor Power Query oferują zaawansowane środowisko do czyszczenia i przygotowywania danych. Czyste dane zapewniają następujące korzyści:

 • Miary i kolumny dają dokładniejsze wyniki, gdy wykonują agregacje i obliczenia.

 • Dane są zorganizowane w tabele, gdzie użytkownicy mogą je znaleźć w intuicyjny sposób.

 • Duplikaty są usuwane, co upraszcza nawigowanie po danych. Utworzone w ten sposób kolumny będą mogły być używane przez fragmentatory i filtry.

 • Skomplikowaną kolumnę można podzielić na dwie prostsze kolumny. Wiele kolumn można połączyć w jedną kolumnę w celu zapewnienia czytelności.

 • Kody i liczby całkowite można zamienić na wartości czytelne dla ludzi.

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

 • Rozwiązywanie niespójności, nieoczekiwanych wartości lub wartości null oraz problemów z jakością danych.

 • Stosowanie przyjaznych dla użytkownika zamienników wartości.

 • Profilowanie danych, aby można się było dowiedzieć czegoś więcej o określonej kolumnie przed jej użyciem.

 • Ocenianie i przekształcanie typów danych w kolumnach.

 • Stosowanie przekształcania kształtu danych do struktur tabeli.

 • Łączenie zapytań.

 • Stosowanie przyjaznych dla użytkownika konwencji nazewnictwa do kolumn i zapytań.

 • Edytowanie kodu M w edytorze zaawansowanym.