Przygotowanie do wdrożenia chmury przy użyciu planu opartego na danych

Początkujący
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Audytor
Analityk biznesowy
Właściciel firmy
Konsultant funkcjonalny
Menedżer prywatności
Praktyk ds. ryzyka
Inżynier zabezpieczeń
Architekt rozwiązań
Uczeń
Kierownik ds. technologii
Azure

Wdrożenie chmury może zależeć od wielu ruchomych części. Począwszy od planu dźwięku utworzonego przez ekspertów, tworzy jasność. Integrowanie danych dotyczących bieżącego środowiska i długoterminowych celów uściśli plan odzwierciedlający realistyczne oczekiwania i przydziały.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Tworzenie planu wdrażania chmury z możliwością działania
  • Omówienie majątku cyfrowego
  • Ocena majątku cyfrowego za pomocą usługi Azure Migrate i uściślinie planu

Wymagania wstępne

  • Podstawowe informacje na temat wdrażania chmury
  • Zrozumienie strategii wdrażania organizacji i typów wysiłków, które należy wykonać
  • Podstawowa znajomość usługi Azure DevOps lub innych narzędzi używanych do zarządzania zadaniami w celu utworzenia planu