Wprowadzenie

Ukończone

Program Microsoft SQL Server udostępnia operatory zestawu do wykonywania operacji przy użyciu zestawów, które wynikają z co najmniej dwóch różnych zapytań. Operatory zestawu umożliwiają łączenie, porównywanie lub działanie w zestawach wyników.

W tym module dowiesz się, jak używać operatorów zestawu UNION i INTERSECT do porównywania wierszy między dwoma zestawami wejściowymi. Dowiesz się również, jak używać formularzy operatora APPLY, aby użyć wyniku jednego zapytania do zbierania danych wyjściowych drugiego zapytania, zwracając dane wyjściowe jako pojedynczy zestaw wyników.

Jeśli chcesz sortować wyniki podczas pracy z operatorami zestawu, dodaj instrukcję ORDER BY do końcowego wyniku. Nie należy używać instrukcji ORDER BY z zapytaniami wejściowymi.

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć wiedzę dotyczącą następujących kwestii:

  • Użyj operatora UNION.
  • Użyj operatorów INTERSECT i EXCEPT.
  • Użyj operatora APPLY.