Tworzenie aplikacji internetowej wywołującej głos za pomocą usług Azure Communication Services

Początkujący
Developer
Student
Azure Communication Services
Azure

W tym module utworzysz podstawową aplikację internetową, która może służyć do połączeń głosowych za pomocą usług Azure Communication Services.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Tworzenie i konfigurowanie zasobu usług Azure Communication Services
  • Konfigurowanie podstawowej aplikacji internetowej wywołującej głos
  • Nawiązywanie połączenia głosowego z botem echo przy użyciu usług Azure Communication Services
  • Nawiązywanie połączenia głosowego do innego użytkownika przy użyciu usług Azure Communication Services

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość języków JavaScript i Node.js
  • LtS (obsługa długoterminowa) lub najnowsza wersja środowiska Node.js
  • Konto platformy Azure z aktywną subskrypcją i adresem rozliczeniowym w Stany Zjednoczone. Bezpłatne tworzenie konta