Łączenie aplikacji z usługą Azure Storage

Początkujący
Developer
Azure
Azure Storage
Azure Cloud Shell

Utwórz prostą aplikację oraz dodaj konfigurację, odwołania do biblioteki klienta i kod w celu nawiązania połączenia z usługą Azure Storage.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Poznawanie typów danych i usług obsługiwanych przez konto usługi Azure Storage
  • Tworzenie nowego konta usługi Azure Storage za pomocą witryny Azure Portal
  • Utwórz nową aplikację i połącz ją z kontem usługi Azure Storage.

Wymagania wstępne

Pewne doświadczenie w programowaniu w języku C# lub JavaScript