Ciągłe weryfikowanie i testowanie obciążeń o znaczeniu krytycznym

Zaawansowany
Administrator
Solution Architect
DevOps Engineer
Network Engineer
Security Engineer
Azure DevOps
Azure Load Testing

Chcesz wiedzieć o potencjalnych problemach i być gotowym do reagowania, aby obciążenie działało nawet wtedy, gdy wystąpią awarie. Dowiedz się, jak skonfigurować testy automatyczne przy użyciu usług Azure Load Testing i Azure Chaos Studio jednocześnie w ramach potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania (CI/CD).

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Identyfikowanie przepływów użytkownika i przepływów systemowych aplikacji jako podstawy do definiowania testów obciążeniowych i eksperymentów chaosu.
  • Ustanów punkty odniesienia dla testów obciążeniowych z oczekiwanymi progami dla składników systemowych, przepływów poszczególnych użytkowników i ogólnego rozwiązania.
  • Identyfikowanie potencjalnych scenariuszy awarii składników systemowych jako przewodnika po projektowaniu eksperymentów chaosu.
  • Zaprojektuj zautomatyzowany proces ciągłej weryfikacji w potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.

Wymagania wstępne

  • Ukończono poprzedni moduł dotyczący modelowania kondycji.
  • Masz dobrą wiedzę na temat zasad projektowania i obszarów projektowania obciążenia o krytycznym znaczeniu w strukturze Azure Well-Architected Framework.
  • Masz subskrypcję platformy Azure.
  • Masz organizację i projekt usługi Azure DevOps.