Kontrolowanie dostępu do usługi Azure Storage za pomocą sygnatur dostępu współdzielonego

Średni
Architekt rozwiązań
Deweloper
Administrator
Azure

Bezpiecznie udzielaj dostępu do danych przechowywanych na kontach usługi Azure Storage za pośrednictwem sygnatur dostępu współdzielonego.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Określenie funkcji sygnatur dostępu współdzielonego dla usługi Azure Storage.
  • Określenie funkcji zapisanych zasad dostępu.
  • Programowe generowanie i używanie sygnatur dostępu współdzielonego w celu uzyskiwania dostępu do magazynu.

Wymagania wstępne

  • Wiedza na temat kont usługi Azure Storage
  • Znajomość języka C#
  • Znajomość języków jQuery i JSON