Zliczanie skał księżycowych według typu przy użyciu języka Python

Początkujący
Uczeń
Analityk danych
Visual Studio Code

Użyj języka Python, aby utworzyć prosty program do zliczenia liczby poszczególnych typów skał kosmicznych.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Sposób zapisywania zmiennych w kontekście programu
  • Jak używać wstępnie utworzonych funkcji do odczytywania danych z pliku tekstowego
  • Jak utworzyć funkcję i wywołać ją w kontekście programu
  • Jak tworzyć instrukcje warunkowe i pętle w kontekście programu

Porada

Ten moduł jest częścią wielotrybowego środowiska szkoleniowego. Rozpocznij moduł, aby dowiedzieć się, jak możesz kontynuować pracę.

Wymagania wstępne

  • Brak