Tworzenie plików Bicep z możliwością komposowania przy użyciu modułów

Średni
DevOps Engineer
Developer
Administrator
Azure Resource Manager

Projektowanie i kompilowanie modułów wielokrotnego użytku w celu uproszczenia szablonów Bicep. Utwórz wiele modułów w szablonach przy użyciu parametrów i danych wyjściowych.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Projektowanie i tworzenie modułów wielokrotnego użytku, dobrze ustrukturyzowanych modułów Bicep
  • Tworzenie plików Bicep korzystających ze sobą wielu modułów

Wymagania wstępne

Należy zapoznać się z użyciem następujących narzędzi:

  • Bicep, w tym sposób używania parametrów, dekoratorów parametrów i warunków oraz sposobu wdrażania plików Bicep na platformie Azure.
  • Platforma Azure, w tym Azure Portal, subskrypcje, grupy zasobów i zasoby.

Aby wykonać ćwiczenia, potrzebne są również następujące elementy zainstalowane lokalnie: