Tworzenie ról niestandardowych dla zasobów platformy Azure przy użyciu kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC)

Początkujący
Administrator
Azure
Kontrola dostępu na podstawie ról na platformie Azure

Omówienie struktury definicji ról na potrzeby kontroli dostępu. Określanie właściwości roli do użycia, która definiuje uprawienia roli niestandardowej. Tworzenie roli niestandardowej platformy Azure i przypisywanie jej do użytkownika.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Identyfikowanie struktury definicji roli i właściwości
  • Tworzenie roli niestandardowej platformy Azure na potrzeby zarządzania dostępem do zasobu i zarządzanie taką rolą

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza dotycząca koncepcji zarządzania dostępem na platformie Azure, na przykład kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC).
  • (Opcjonalnie) Dostęp do subskrypcji platformy Azure, w której pełnisz rolę Administrator dostępu użytkowników lub Właściciel konta