Tworzenie ról niestandardowych dla zasobów platformy Azure przy użyciu kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC)

Początkujący
Administrator
Azure
Azure Role-based access control

Omówienie struktury definicji ról na potrzeby kontroli dostępu. Określanie właściwości roli do użycia, która definiuje uprawienia roli niestandardowej. Tworzenie roli niestandardowej platformy Azure i przypisywanie jej do użytkownika.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Identyfikowanie struktury i właściwości definicji roli.
  • Tworzenie roli niestandardowej platformy Azure i zarządzanie nią na potrzeby zarządzania dostępem do zasobów.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat pojęć związanych z zarządzaniem dostępem na platformie Azure, takich jak kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) platformy Azure
  • (Opcjonalnie) Dostęp do subskrypcji platformy Azure, w której pełnisz rolę Administrator dostępu użytkowników lub Właściciel konta