Tworzenie pulpitów nawigacyjnych w usłudze Power BI

Średni
Analityk danych
Power BI
Microsoft Power Platform

Pulpity nawigacyjne usługi Microsoft Power BI są inne niż raporty usługi Power BI. Pulpity nawigacyjne umożliwiają odbiorcom raportów utworzenie pojedynczego artefaktu kierowanych danych, które są dla nich spersonalizowane. Pulpity nawigacyjne mogą zawierać przypięte wizualizacje, które są pobierane z różnych raportów. Raport usługi Power BI używa danych z jednego zestawu danych, a pulpit nawigacyjny usługi Power BI może zawierać wizualizacje z różnych zestawów.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Ustawianie widoku dla urządzeń przenośnych.
  • Dodawanie motywu do wizualizacji na pulpicie nawigacyjnym.
  • Konfigurowanie klasyfikacji danych.
  • Dodawanie wizualizacji zestawu danych w czasie rzeczywistym do pulpitów nawigacyjnych.
  • Przypinanie strony raportu na żywo do pulpitu nawigacyjnego.

Wymagania wstępne

Brak