Tworzenie modelu językowego przy użyciu Language Understanding konwersacji

Średni
Inżynier AI
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Azure
Usługa bota
Cognitive Services
Language Understanding
Zestawy SDK

W tym module przedstawimy Language Understanding konwersacyjne i pokażemy, jak tworzyć aplikacje, które rozumieją język.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Dowiedz się, czym jest Language Understanding konwersacyjna.
  • Informacje na temat kluczowych funkcji, takich jak intencje i wypowiedzi.
  • Tworzenie i publikowanie modelu uczenia maszynowego języka naturalnego.

Wymagania wstępne

Umiejętność nawigowania w witrynie Azure Portal