Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Windows na platformie Azure

Początkujący
Administrator
Deweloper
Uczeń
Azure
Virtual Machines
Windows Virtual Machines

Dzięki maszynom wirtualnym platformy Azure możesz w ciągu kilku minut utworzyć dedykowane zasoby obliczeniowe, których można używać podobnie jak fizycznych komputerów lub serwerów.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Windows za pomocą witryny Azure Portal
  • Nawiązanie połączenia z działającą maszyną wirtualną z systemem Windows przy użyciu pulpitu zdalnego
  • Zainstalowanie oprogramowania oraz zmiana konfiguracji sieciowej na maszynie wirtualnej przy użyciu witryny Azure Portal

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat usługi Azure Virtual Machines
  • Klient pulpitu zdalnego