Test wiedzy

Ukończone

Sprawdź swoją wiedzę

1.

Jakie jest podstawowe zadanie kompilatora?

2.

Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w języku C#?

3.

Co jest nie tak z tym wierszem kodu? Console.WriteLine("What is wrong with me?")