Podsumowanie

Ukończone

Twoim celem było napisanie kodu, który wyświetlał proste komunikaty w konsoli wyjściowej przy jednoczesnym zapoznaniu się ze składnią. Pierwsze wiersze kodu tworzysz przy użyciu podstawowej składni języka C#. Przedstawiono dwie techniki wyświetlania danych ciągu literału w konsoli. Wiesz również, czego szukać, gdy wystąpi błąd w kodzie. Ponadto zidentyfikowano elementy składni języka C#, takie jak klasy i metody, oraz cel kilku specjalnych symboli, które są nazywane operatorami. Wykonano pierwsze kroki w kierunku tworzenia bardziej zaawansowanych aplikacji.

Uzyskaj bezpłatną zweryfikowaną certyfikację

Firma Microsoft i freeCodeCamp.org oferują kombi szkoleń i certyfikacji na podstawowym języku C#. Ukończenie tego modułu platformy Learn oznacza, że już rozpoczęto pracę. Zapoznaj się z podstawowym językiem C# freeCodeCamp za pomocą certyfikacji firmy Microsoft tutaj: https://aka.ms/csharp-certification.