Tworzenie scenariusza opartego na danych za pomocą raportów usługi Power BI

Średni
Analityk danych
Power BI
Microsoft Power Platform

Usługa Power BI pomaga tworzyć żywe i wysoce przydatne raporty, które tworzą spójny scenariusz oparty na danych. Dowiesz się, jak korzystać z przycisków, zakładek i innych technik nawigacji. Ponadto dowiesz się, jak zintegrować raporty usługi Power BI z innymi aplikacjami. Wizualizacje usługi Power BI mogą współdziałać ze sobą, dzięki czemu użytkownik może dokładnie zobaczyć, które dane są dla niego atrakcyjne. Zapoznasz się również z motywami raportów usługi Power BI, aby utworzyć ujednolicone środowisko raportowania dla wszystkich raportów.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

 • Projektowanie układu raportu.
 • Dodawanie przycisków, zakładek i zaznaczeń.
 • Projektowanie nawigowania po raporcie.
 • Korzystanie z podstawowych interakcji.
 • Korzystanie z zaawansowanych interakcji i przeglądania szczegółowego.
 • Konfigurowanie formatowania warunkowego.
 • Stosowanie fragmentowania, filtrowania i sortowania.
 • Publikowanie i eksportowanie raportów.
 • Komentowanie raportów.
 • Dostrajanie raportów za pomocą analizatora wydajności.
 • Optymalizowanie raportów do użycia na urządzeniach przenośnych.

Wymagania wstępne

Brak