Normalizacja danych w usłudze Microsoft Sentinel

Średni
Analityk operacji zabezpieczeń
Azure
Microsoft Sentinel

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak identyfikować zagrożenia w organizacji za pomocą analizatorów ASIM.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Korzystanie z analizatorów ASIM
  • Tworzenie analizatora ASIM
  • Tworzenie sparametryzowanych funkcji KQL

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat język zapytań Kusto (KQL).