Opis zagadnień dotyczących wdrażania modelu

Ukończone

W uczeniu maszynowym wdrożenie modelu można traktować jako proces, za pomocą którego integrujesz wytrenowane modele uczenia maszynowego w środowisku produkcyjnym, tak aby aplikacje biznesowe lub aplikacje użytkowników końcowych mogły używać przewidywań modelu do podejmowania decyzji lub uzyskiwania wglądu w dane. Najbardziej typowym sposobem wdrażania modelu przy użyciu Azure Machine Learning z usługi Azure Databricks jest wdrożenie modelu jako usługi wnioskowania w czasie rzeczywistym. W tym miejscu termin wnioskowania odnosi się do użycia wytrenowanego modelu w celu przewidywania nowych danych wejściowych, na których model nie został wytrenowany.

Co to jest Real-Time wnioskowanie?

Model jest wdrażany w ramach usługi, która umożliwia aplikacjom żądanie natychmiastowego lub w czasie rzeczywistym przewidywania poszczególnych lub niewielkiej liczby obserwacji danych.

A real-time inferencing service

W usłudze Azure Machine Learning można tworzyć rozwiązania wnioskowania w czasie rzeczywistym, wdrażając model jako usługę w czasie rzeczywistym hostowaną na platformie konteneryzowanej, takiej jak Azure Kubernetes Services (AKS).