Test wiedzy

Ukończone

Wybierz najlepszą odpowiedź na każde z poniższych pytań. Następnie wybierz pozycję Sprawdź odpowiedzi.

Sprawdź swoją wiedzę

1.

Aby obsługiwać wnioskowanie w czasie rzeczywistym w aplikacjach produkcyjnych, który jest najlepszym wyborem jako cel wdrożenia dla usługi internetowej oceniającej?

2.

Chcesz wdrożyć model w Azure Container Instances. Zarejestrowano wytrenowany model, utworzono skrypt wpisu i środowisko. Chcesz połączyć skrypt wejścia i środowisko. Jakiego rodzaju obiekt należy użyć?