Opis przetwarzania w chmurze

Początkujący
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Solution Architect
Azure

Ten moduł zawiera wprowadzenie do przetwarzania w chmurze. Obejmuje ona takie zagadnienia, jak pojęcia dotyczące chmury, modele wdrażania i zrozumienie wspólnej odpowiedzialności w chmurze.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące możliwości:

  • Definiowanie przetwarzania w chmurze.
  • Opisz model wspólnej odpowiedzialności.
  • Definiowanie modeli chmury, w tym publicznych, prywatnych i hybrydowych.
  • Identyfikowanie odpowiednich przypadków użycia dla każdego modelu w chmurze.
  • Opisz model oparty na użyciu.
  • Porównanie modeli cen w chmurze.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość terminów i pojęć it