Projektowanie aplikacji rozproszonej geograficznie

Zaawansowany
Architekt rozwiązań
Azure
Content Delivery Network
App Service
Cache for Redis
SQL Database
Cosmos DB

Utwórz aplikację obejmującą wiele lokalizacji geograficznych w celu zapewnienia wysokiej dostępności i odporności.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Projektowanie architektury sieci dla aplikacji rozproszonej geograficznie
  • Projektowanie architektury aplikacji dla aplikacji rozproszonej geograficznie
  • Projektowanie architektury danych dla aplikacji rozproszonej geograficznie

Wymagania wstępne

  • Średnia znajomość usług PaaS na platformie Azure
  • Średnia znajomość zasad projektowania architektury