Podsumowanie i zasoby

Ukończone

W tym module przedstawiono sposób oceniania opcji migracji dla różnych obciążeń, w tym maszyn wirtualnych, baz danych i aplikacji. Porównaliśmy funkcje i scenariusze przypadków użycia dla różnych narzędzi migracji. Przedstawiono sposób migrowania zarówno obciążeń lokalnych, jak i danych offline. Sprawdzono, jak ukończyć migrację za pomocą przewodnika Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure i programu migracji i modernizacji platformy Azure.

Dowiedz się więcej na temat dokumentacji platformy Azure

Dowiedz się więcej na temat samodzielnego trenowania