Opracowywanie, testowanie i publikowanie funkcji usługi Azure Functions przy użyciu narzędzi Azure Functions Core Tools

Początkujący
Developer
Azure
Azure Functions

Użyj narzędzi Azure Functions Core Tools, aby tworzyć i uruchamiać funkcje na komputerze deweloperskim i publikować je na platformie Azure.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak za pomocą narzędzi Azure Functions Core Tools wykonywać następujące czynności:

  • Tworzenie nowych projektów funkcji i funkcji
  • Uruchamianie i testowanie funkcji lokalnie
  • Publikowanie funkcji na platformie Azure

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie w projektowaniu funkcji usługi Azure Functions na poziomie początkującym
  • Znajomość podstawowego użycia wiersza polecenia