Włączanie bezpiecznego dostępu do aplikacji dla użytkowników zewnętrznych za pomocą usługi Azure AD B2C

Początkujący
Architekt rozwiązań
Azure
Azure Active Directory

Użyj usługi Azure AD B2C jako w pełni funkcjonalnego systemu tożsamości dla swojej aplikacji, aby mieć pewność, że użytkownicy są zobowiązani do bezpiecznego logowania za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Informacje na temat zabezpieczania dostępu do aplikacji za pomocą usługi Azure AD B2C
  • Informacje na temat włączania uwierzytelniania wieloskładnikowego w usłudze Azure AD B2C

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat usługi Azure AD